سه‌شنبه, 1 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
بازرسی ماده 91
پویش الف-ب ایران
ایام محرم تسلیت باد

مدیریت و بهره برداری بهینه از منابع آب با استفاده از ارقام کلزا متحمل به تنش کم آبیاری در شرایط آب و هوایی خرم آباد

مدیریت و بهره برداری بهینه از منابع آب با استفاده از ارقام کلزا متحمل به تنش کم آبیاری در شرایط آب و هوایی خرم آباد
 

کنتور هوشمند

کنتور هوشمند
 

شناخت و بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی تأثیر گذار بر مدیریت بهینه منابع آب بخش کشاورزی شهرستانهای ازنا، کوهدشت و پلدختر استان لرستان

شناخت و بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی تأثیر گذار بر مدیریت بهینه منابع آب بخش کشاورزی شهرستانهای ازنا، کوهدشت و پلدختر استان لرستان
 

شستشو دهنده ارتقا یافته اتومبیل

شستشو دهنده ارتقا یافته اتومبیل
 

ساماندهی و بهینه سازی شبکه ایستگاههای هواشناسی

ساماندهی و بهینه سازی شبکه ایستگاههای هواشناسی
 

ساخت آزمایشگاهی غشاهای نانو فیلتراسیون برای حذف فلزات سمی سنگین آب و بهبود کیفیت آب

ساخت آزمایشگاهی غشاهای نانو فیلتراسیون برای حذف فلزات سمی سنگین آب و بهبود کیفیت آب
 

تعیین میزان تبادل هیدرولیکی رودخانه و سفره آب زیرزمینی دشت الشتر با استفاده از شبکه جریان

تعیین میزان تبادل هیدرولیکی رودخانه و سفره آب زیرزمینی دشت الشتر با استفاده از شبکه جریان
 

تعیین بھره وری آب محصولات بھاره در استان لرستان (مطالعھ موردی: دشت چغلوندی)

تعیین بھرهوری آب محصولات بھاره در استان لرستان (مطالعھ موردی: دشت چغلوندی)
 

پیش بینی خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از سیگنالهای اقلیمی و شبکه عصبی مصنوعی در استان لرستان

پیش بینی خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از سیگنالهای اقلیمی و شبکه عصبی مصنوعی در استان لرستان
 

پیش بینی تغییرات اقلیمی شهرستانهای استان لرستان با استفاده از 4 مدل اقلیمی

پیش بینی تغییرات اقلیمی شهرستانهای استان لرستان با استفاده از 4 مدل اقلیمی
 

بررسی و شناسایی عوامل موثر در تأخیر اجرایی پروژه سد مروک

بررسی و شناسایی عوامل موثر در تأخیر اجرایی پروژه سد مروک
 

بررسی و ارزیابی فنی سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت اجرا شده در

بررسی و ارزیابی فنی سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت اجرا شده در
 

بررسی شیمی آب و ژئوشیمی رسوبات بستر رودخانه کاکارضا، استان لرستان

بررسی شیمی آب و ژئوشیمی رسوبات بستر رودخانه کاکارضا، استان لرستان
 

برآورد پهنه سیلاب رودخانه کشکان استان لرستان

برآورد پهنه سیلاب رودخانه کشکان استان لرستان
 

اصلاحی بارش-رواناب مروک

اصلاحی بارش-رواناب مروک