سه‌شنبه, 1 بهمن 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شهادت
رونق تولید
سال رونق تولید گرامی باد

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مزایده عمومی حضوری شرکت اب منطقه ای استان لرستان تعداد 9 دستگاه خودرو قابل شماره گذاری حراج معاونت مالی و پشتیبانی 741

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/03

بازدید:741

95/14 عملیات باقیمانده سد ابسرده مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1153

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/14

بازدید:1153

95/12 نصب و راه اندازی تعداد 218 کنتور هوشمند حجمی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 706

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/14

بازدید:706

95/6 عملیات باقیمانده سد مخزنی کمندان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 496

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/13

بازدید:496

95/6 مخزن 500 مترمکعبی و خط انتقال ازنا مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1200

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/06

بازدید:1200

94/12 تکمیل خط انتقال و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار نیله خرم آباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1374

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/19

بازدید:1374

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان کالا مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1260

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/08

بازدید:1260

پیرو فراخوان شماره 94/4 مورخ 94/3/10و 94/10/16 موضوع مناقصه تکمیل سازه ایستگاه پمپاژ مرکزی ، احداث سازه ایستگاه پمپاژ ثانویه اول ، تهیه و نصب تجهیزاتالکترومکانیکال مربوطه ، اجرای خط انتقال آب و کانالهای آب بر دشت جایدر بدینوسیله موارد اصلاحی زیر به اطلاع می رساند. مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1564

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1564

تکمیل سازه ایستگاه پمپاژ مرکزی ، احداث سازه ایستگاههای پمپاژ ثانویه اول دشت جایدر به همراه تهیه و نصب تجهیزات الکترومکانیکال مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1491

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1491

تهیه مصالح و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار دشت واشیان ( واحدهای زراع1،3و5) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1582

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1582

خرید لوله و اتصالات GRP بر اساس اسناد مناقصه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1202

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1202

احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی واحدهای عمرانی TO5 و TO6 شبکه الشتر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1292

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1292

برق رسانی به چاه های طرح آبرسانی به شهر بروجرد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1443

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1443

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 2096

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/06

بازدید:2096