یکشنبه, 30 مهر 1396

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
95/14 عملیات باقیمانده سد ابسرده مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 358

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/14

بازدید:358

95/12 نصب و راه اندازی تعداد 218 کنتور هوشمند حجمی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 132

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/14

بازدید:132

95/6 مخزن 500 مترمکعبی و خط انتقال ازنا مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 579

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/06

بازدید:579

94/12 تکمیل خط انتقال و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار نیله خرم آباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 737

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/19

بازدید:737

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان کالا مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 784

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/08

بازدید:784

پیرو فراخوان شماره 94/4 مورخ 94/3/10و 94/10/16 موضوع مناقصه تکمیل سازه ایستگاه پمپاژ مرکزی ، احداث سازه ایستگاه پمپاژ ثانویه اول ، تهیه و نصب تجهیزاتالکترومکانیکال مربوطه ، اجرای خط انتقال آب و کانالهای آب بر دشت جایدر بدینوسیله موارد اصلاحی زیر به اطلاع می رساند. مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1000

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1000

تکمیل سازه ایستگاه پمپاژ مرکزی ، احداث سازه ایستگاههای پمپاژ ثانویه اول دشت جایدر به همراه تهیه و نصب تجهیزات الکترومکانیکال مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 936

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:936

تهیه مصالح و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار دشت واشیان ( واحدهای زراع1،3و5) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 900

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:900

خرید لوله و اتصالات GRP بر اساس اسناد مناقصه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 647

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:647

احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی واحدهای عمرانی TO5 و TO6 شبکه الشتر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 660

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:660

برق رسانی به چاه های طرح آبرسانی به شهر بروجرد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 863

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:863

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 969

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/06

بازدید:969

« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای لرستان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا