چهارشنبه, 27 شهریور 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مزایده عمومی حضوری شرکت اب منطقه ای استان لرستان تعداد 9 دستگاه خودرو قابل شماره گذاری حراج معاونت مالی و پشتیبانی 599

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/03

بازدید:599

95/14 عملیات باقیمانده سد ابسرده مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1023

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/14

بازدید:1023

95/12 نصب و راه اندازی تعداد 218 کنتور هوشمند حجمی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 611

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/14

بازدید:611

95/6 عملیات باقیمانده سد مخزنی کمندان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 385

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/13

بازدید:385

95/6 مخزن 500 مترمکعبی و خط انتقال ازنا مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1108

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/06

بازدید:1108

94/12 تکمیل خط انتقال و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار نیله خرم آباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1253

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/19

بازدید:1253

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان کالا مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1165

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/08

بازدید:1165

پیرو فراخوان شماره 94/4 مورخ 94/3/10و 94/10/16 موضوع مناقصه تکمیل سازه ایستگاه پمپاژ مرکزی ، احداث سازه ایستگاه پمپاژ ثانویه اول ، تهیه و نصب تجهیزاتالکترومکانیکال مربوطه ، اجرای خط انتقال آب و کانالهای آب بر دشت جایدر بدینوسیله موارد اصلاحی زیر به اطلاع می رساند. مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1482

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1482

تکمیل سازه ایستگاه پمپاژ مرکزی ، احداث سازه ایستگاههای پمپاژ ثانویه اول دشت جایدر به همراه تهیه و نصب تجهیزات الکترومکانیکال مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1383

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1383

تهیه مصالح و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار دشت واشیان ( واحدهای زراع1،3و5) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1485

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1485

خرید لوله و اتصالات GRP بر اساس اسناد مناقصه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1098

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1098

احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی واحدهای عمرانی TO5 و TO6 شبکه الشتر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1172

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1172

برق رسانی به چاه های طرح آبرسانی به شهر بروجرد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1342

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1342

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1958

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/06

بازدید:1958