چهارشنبه, 1 فروردین 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
95/14 عملیات باقیمانده سد ابسرده مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 500

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/14

بازدید:500

95/12 نصب و راه اندازی تعداد 218 کنتور هوشمند حجمی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 225

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/14

بازدید:225

95/6 مخزن 500 مترمکعبی و خط انتقال ازنا مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 711

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/06

بازدید:711

94/12 تکمیل خط انتقال و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار نیله خرم آباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 846

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/19

بازدید:846

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان کالا مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 860

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/08

بازدید:860

پیرو فراخوان شماره 94/4 مورخ 94/3/10و 94/10/16 موضوع مناقصه تکمیل سازه ایستگاه پمپاژ مرکزی ، احداث سازه ایستگاه پمپاژ ثانویه اول ، تهیه و نصب تجهیزاتالکترومکانیکال مربوطه ، اجرای خط انتقال آب و کانالهای آب بر دشت جایدر بدینوسیله موارد اصلاحی زیر به اطلاع می رساند. مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1102

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1102

تکمیل سازه ایستگاه پمپاژ مرکزی ، احداث سازه ایستگاههای پمپاژ ثانویه اول دشت جایدر به همراه تهیه و نصب تجهیزات الکترومکانیکال مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1024

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1024

تهیه مصالح و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار دشت واشیان ( واحدهای زراع1،3و5) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1020

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1020

خرید لوله و اتصالات GRP بر اساس اسناد مناقصه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 738

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:738

احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی واحدهای عمرانی TO5 و TO6 شبکه الشتر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 757

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:757

برق رسانی به چاه های طرح آبرسانی به شهر بروجرد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 962

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:962

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1183

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/06

بازدید:1183

« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای لرستان است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا