چهارشنبه, 1 خرداد 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مزایده عمومی حضوری شرکت اب منطقه ای استان لرستان تعداد 9 دستگاه خودرو قابل شماره گذاری حراج معاونت مالی و پشتیبانی 475

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/03

بازدید:475

95/14 عملیات باقیمانده سد ابسرده مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 932

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/14

بازدید:932

95/12 نصب و راه اندازی تعداد 218 کنتور هوشمند حجمی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 535

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/14

بازدید:535

95/6 عملیات باقیمانده سد مخزنی کمندان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 294

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/13

بازدید:294

95/6 مخزن 500 مترمکعبی و خط انتقال ازنا مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1012

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/06

بازدید:1012

94/12 تکمیل خط انتقال و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار نیله خرم آباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1151

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/19

بازدید:1151

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان کالا مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1083

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/08

بازدید:1083

پیرو فراخوان شماره 94/4 مورخ 94/3/10و 94/10/16 موضوع مناقصه تکمیل سازه ایستگاه پمپاژ مرکزی ، احداث سازه ایستگاه پمپاژ ثانویه اول ، تهیه و نصب تجهیزاتالکترومکانیکال مربوطه ، اجرای خط انتقال آب و کانالهای آب بر دشت جایدر بدینوسیله موارد اصلاحی زیر به اطلاع می رساند. مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1394

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1394

تکمیل سازه ایستگاه پمپاژ مرکزی ، احداث سازه ایستگاههای پمپاژ ثانویه اول دشت جایدر به همراه تهیه و نصب تجهیزات الکترومکانیکال مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1297

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1297

تهیه مصالح و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار دشت واشیان ( واحدهای زراع1،3و5) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1387

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1387

خرید لوله و اتصالات GRP بر اساس اسناد مناقصه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1011

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1011

احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی واحدهای عمرانی TO5 و TO6 شبکه الشتر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1070

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1070

برق رسانی به چاه های طرح آبرسانی به شهر بروجرد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1245

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1245

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 1835

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/06

بازدید:1835