چهارشنبه, 22 آبان 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مزایده عمومی حضوری شرکت اب منطقه ای استان لرستان تعداد 9 دستگاه خودرو قابل شماره گذاری حراج معاونت مالی و پشتیبانی 650

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/03

بازدید:650

95/14 عملیات باقیمانده سد ابسرده مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 1074

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/14

بازدید:1074

95/12 نصب و راه اندازی تعداد 218 کنتور هوشمند حجمی مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 650

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/14

بازدید:650

95/6 عملیات باقیمانده سد مخزنی کمندان مناقصه دو مرحله‌ای دفتر قراردادها 431

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/08/13

بازدید:431

95/6 مخزن 500 مترمکعبی و خط انتقال ازنا مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها 1149

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/04/06

بازدید:1149

94/12 تکمیل خط انتقال و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار نیله خرم آباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1300

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/11/19

بازدید:1300

تجدید فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان کالا مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1198

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/08

بازدید:1198

پیرو فراخوان شماره 94/4 مورخ 94/3/10و 94/10/16 موضوع مناقصه تکمیل سازه ایستگاه پمپاژ مرکزی ، احداث سازه ایستگاه پمپاژ ثانویه اول ، تهیه و نصب تجهیزاتالکترومکانیکال مربوطه ، اجرای خط انتقال آب و کانالهای آب بر دشت جایدر بدینوسیله موارد اصلاحی زیر به اطلاع می رساند. مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1515

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1515

تکمیل سازه ایستگاه پمپاژ مرکزی ، احداث سازه ایستگاههای پمپاژ ثانویه اول دشت جایدر به همراه تهیه و نصب تجهیزات الکترومکانیکال مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1424

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1424

تهیه مصالح و اجرای شبکه آبیاری تحت فشار دشت واشیان ( واحدهای زراع1،3و5) مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1522

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1522

خرید لوله و اتصالات GRP بر اساس اسناد مناقصه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1138

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1138

احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی واحدهای عمرانی TO5 و TO6 شبکه الشتر مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1216

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1216

برق رسانی به چاه های طرح آبرسانی به شهر بروجرد مناقصه یك مرحله‌ای دفتر فنی وامور قراردادهای آب منطقه ای لرستان 1393

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/07

بازدید:1393

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای طرح و توسعه 2007

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/11/06

بازدید:2007