پنجشنبه, 29 شهریور 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

تاکید معاون برنامه ریزی شرکت مدیریت منابع آب ایران بر مدیریت کمی...

در جلسه ای که معاون برنامه ریزی مدیریت منابع آب ایران با مدیرعامل ، اعضای هیئت مدیره ،معاونین و مدیران آب منطقه ای لرستان داشت ، بر مدیریت کمی و کیفی منابع آب تاکید...

تامین آب شرب بلندمدت و پایدار خرم‌آباد با احداث سد مخملکوه

آب شرب شهرخرم‌آباد با جمعیتی حدود ۴۰۰ هزار نفر، از طریق چند دهنه چشمه و حدود ۴۰ حلقه چاه آبرفتی و آهکی تامین می شود که با توجه به تغییر اقلیم، افزایش دما و کاهش...

مهم ترین استراتژی شرکت آب منطقه ای لرستان، تکمیل طرح‌های نیمه...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان، رضا میرزایی در خصوص طرح های نیمه تمام حوزه آب لرستان گفت: در سالهای گذشته تعدادی طرح توسعه منابع آب در سطح استان آغاز...

مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان :

طرح ملی سازگاری با کم آبی می تواند کشور را از بحران خشکسالی نجات...

مدیرعامل آب منطقه‌ای لرستان در جلسه ی طرح ملی سازگاری با کم آبی که با حضور اعضای هیئت مدیره ، معاونین و کارشناسان این شرکت وبا حضور سرپرست مدیریت بحران استانداری...