چهارشنبه, 25 مهر 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

بازدید معاونت های طرح و توسعه و حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان در بازدید معاونت های طرح و توسعه و حفاظت و بهره برداری از ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی گرخوشاب کوهدشت عنوان شد: ایستگاه...

بازدید شبانه معاونت طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای لرستان از شیفت شب...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان، معاونت طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای لرستان از شیفت شب سد‌ کمندان ازنا بهمراه سرپرست کارگاه شرکت عمران نیرو پیمانکار...

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان عنوان کرد:

کاهش منابع آب زیرزمینی موجب ممنوعه شدن دشت های کوهدشت و رومشکان...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان رضا میرزایی اظهار داشت: بر اساس اندازه گیری تغییرات سطح و حجم منابع آب زیرزمینی در محدوده های مطالعاتی استان لرستان در...

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان عنوان کرد:

حدود ۷۸ درصد از حجم مخازن سدهای لرستان خالی است

رضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: حجم آب مخازن سدهای لرستان تا امروز ۱۷ مهرماه ۹۷ در مجموع معادل ۴۹ میلیون و ۲۵۰ هزار متر مکعب است و حدود ۷۸ درصد از حجم...