پنجشنبه, 25 مهر 1398
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

چهل و هشتمین نشست مدیران عامل شرکت های آب منطقه ای سراسر کشور در...

چهل و هشتمین نشست مدیران عامل شرکت های آب منطقه ای سراسر کشور در تهران برگزار گردید .

لایروبی یک کیلومتر از رودخانه و بند انحرافی در محدوده شهرستان...

سرپرست منابع آب شهرستان بروجرد : یک کیلومتر از رودخانه و پشت بند انحرافی محدوده روستای شیخ میری در شهرستان بروجرد لایروبی شد.

لایروبی ۲/۵ کیلومتر از رودخانه و بند انحرافی در محدوده روستای...

سرپرست منابع آب شهرستان بروجرد از لایروبی ۲/۵کیلومتر از رودخانه و پشت بند انحرافی در محدوده روستای نصیرآباد خبر داد .

به همت دو تن از محققان و پژوهشگران استان، کتاب ارزشمندگنجینه آب...

به همت دو تن از محققان و پژوهشگران استان، کتاب ارزشمندگنجینه آب لرستان رونمایی شد