دوشنبه, 27 خرداد 1398
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

چهارمین نشست شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان

چهارمین نشست شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق استان

اجرای طرح ملی سنجش فشار خون در شرکت آب منطقه ای لرستان

اجرای طرح ملی سنجش فشار خون در شرکت آب منطقه ای لرستان

جلسه هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب ها، منتخب ریاست جمهوری (کارگروه...

جلسه هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب ها، منتخب ریاست جمهوری (کارگروه مهندسی رودخانه و سازه های هیدرولیکی) با مدیرعامل، معاونین و کارشناسان شرکت آب منطقه‌ای استان لرستان

جلسه مشترک رضا میرزایی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان با...

جلسه مشترک رضا میرزایی، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان با علی_رستمیان، نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی و مهندس لطیفی، نماینده قرارگاه خاتم...