پنجشنبه, 29 شهریور 1397

 

 

حمایت حداکثری مردم و مسولین شهرستان نورآباد در جلوگیری از کاشت گیاهان آبدوست

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان ،در راستای اجرای سیاست های وزارت نیرو در جلوگیری از کاشت گیاهان آبدوست، مردم و مسولین این شهرستان حمایت خود رادر جلوگیری از کاشت گیاهان آبدوست در دشت نورآباد اعلام کردند.  

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای لرستان ،در راستای اجرای سیاست های وزارت نیرو در جلوگیری از کاشت گیاهان آبدوست، مردم و مسولین این شهرستان حمایت خود رادر جلوگیری از کاشت گیاهان آبدوست در دشت نورآباد اعلام کردند.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران