سه‌شنبه, 1 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
بازرسی ماده 91
پویش الف-ب ایران
ایام محرم تسلیت باد

1397

بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  حمایت از کالای ایرانی حمایت از کالای ایرانی 54/2920 وزارت امور اقتصاد ودارایی 1397/01/20
  فراخواه همکاری فراخوان شماره 3 دعوت به همکاری وزارت نیرو 1397/03/21
  فراخوان همکاری فراخوان شماره 2 دعوت به همکاری وزارت نیرو 1397/03/21

1396

بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نحوه بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی سازمان اداری و استخدامی کشور 1396/01/07
  دستور العمل انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر سال 96 دستور العمل انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر سال 96 1396/07/10
  فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر سال 96 فراخوان انتخاب پژوهشگر برتر سال 96 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1396/07/10

1395

بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بخشنامه تمدید کارت ایثارگری بخشنامه تمدید کارت ایثارگری 1089861 ریاست جمهوری 1395/12/22
  بخشنامه رفع اختلاف فی مابین دستگاههای اجرایی بخشنامه رفع اختلاف فی مابین دستگاههای اجرایی 50699/53555 ریاست جمهوری 1395/06/04
  استعلامات مشمولین لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری استعلامات مشمولین لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملا 656079 ریاست جمهوری 1395/05/16
  جلوگیری از مکاتبات و پیگیری های غیر ضروری جلوگیری از مکاتبات و پیگیری های غیر ضروری 3037 ریاست جمهوری 1395/01/01
  ابلاغ آئین نامه های اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغ آئین نامه های اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 23294 وزارت نیرو 1395/05/05
  تدوین برنامه مدیریت منابع و مصارف سدهای بزرگ مخزنی در حال بهره برداری کشور در سال آبی ٩٦-١٣٩٥ تدوین برنامه مدیریت منابع و مصارف سدهای بزرگ مخزنی در حال بهره برداری کشور در سال آبی ٩٦-١٣٩٥ 1395/06/14

1394

دستور العمل

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستور العمل 93 دستورالعمل اصلاح فرایند ها و روش های انجام کار 137047 1394/11/07
  اداره کل خزانه وصول در آمد ها ی اختصاصی و مشکلات ناشی از افزایش حجم کار در آخر سال 234759 وزارت امور اقتصاد و دارایی 1394/12/10
  قوانین افزایش حقوق و مزایای کارمندان سال 94 94/11011/50/100 افزایش حقوق کارمندان صنعت آب و برق در سال 1394 1394/02/21
  حقوق افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار سال 94 94/11011/50/100 1394/09/03
  تعیین حقوق ومزایا تعیین حقوق و مزایای کارکنان انجام کار معین (مشخص) و کار موقت کارگری در سال 94 1394/10/09
  مصوبه شورای اقتصاد 100/20/27837//94 شورای اقتصاد 1394/09/02
  تشخیص صلاحیت شرکتها در زمینه بهره برداری شبکه های آبیاری و زهکشی تشخیص صلاحیت شرکتها در زمینه بهره برداری شبکه های آبیاری و زهکشی 1394/02/20
  تشخیص صلاحیت شرکتها در زمینه بهره برداری و نگهداری سدها تشخیص صلاحیت شرکتها در زمینه بهره برداری و نگهداری سدها 1394/04/20

1393

آيين نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آیین نامه آیین نامه 181434/ت 43182 ک 1393/10/30
  اطلاعیه 1393/11/08
  نظام نامه 1393/11/08
  تصمیم نامه 1393/11/08
  افزایش حقوق کارمندان صنعت آب وبرق افزایش حقوق کارمندان صنعت آب وبرق 161091 ریاست جمهوری 1393/12/27
  طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع 5697 ریاست جمهوری 1393/04/24
  برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال 1393 برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری در سال 1393 1393/01/20

1392

بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  هئیت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت هئیت نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت 24682 ریاست جمهوری 1392/10/17
  گشایش کلیه حسابهای بانکی گشایش کلیه حسابهای بانکی 55/17486 وزارت اقتصاد و دارایی 1392/02/17

1391

بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  بخشنامه ها 1391/11/08
  چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی 202745 ریاست جمهوری 1391/10/17
  اجرای تصویب نامه ها ، بخشنامه ها و سایر مواردکه بار مالی دارد اجرای تصویب نامه ها ، بخشنامه ها و سایر مواردکه بار مالی دارد 100/75000 ریاست جمهوری 1391/09/13
  مزایای بخشودگی جریمه های متعلقه مزایای بخشودگی جریمه های متعلقه 91/34985/530 وزارت نیرو 1391/08/27
  انتقال الکترونیکی و اینترنتی وجوه از حسابهای دولتی انتقال الکترونیکی و اینترنتی وجوه از حسابهای دولتی 55/123929 وزارت امور اقتصاد و دارایی 1391/07/26
  شماره اقتصادی شماره اقتصادی 45421 وزارت امور اقتصاد و دارایی 1391/03/13
  اجرای بند 17-24 قانون بودجه سال 91 اجرای بند 17-24 قانون بودجه سال 91 53/45151 وزارت امور اقتصاد و دارایی 1391/03/01
  لزوم همکاری با هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی لزوم همکاری با هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی 1031 ریاست جمهوری 1391/01/26
  استفاده شایسته از خدمات مهندسان داراری پروانه اشتغال استفاده شایسته از خدمات مهندسان داراری پروانه اشتغال 47445/6837 ریاست جمهوری 1391/01/20

1390

بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  مواد 27 و 32 قانون ارتقای سلامت اداری مواد 27 و 32 قانون ارتقای سلامت اداری 250893 ریاست جمهوری 1390/12/21
  همایش شرکت های مشاوره آموزش همایش شرکت های مشاوره آموزش 200/90/31163 ریاست جمهوری 1390/12/06

1361

قانون

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون توزیع عادلانه آب 1361/12/22