چهارشنبه, 2 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
بازرسی ماده 91
پویش الف-ب ایران
ایام محرم تسلیت باد

مقدار بارندگی به میلیمتر

سال تاسیس

نام ایستگاه

ردیف

درصد مقایسه آمار تجمعی با سال گذشته

درصد مقایسه  آمار تجمعی با بلندمدت

متوسط دراز مدت تا تاریخ 95/02/23

سال آبی تا 24 اردیبهشت

ماه جاری تا 24 اردیبهشت

روز  جاری (صبح) 95/02/24

روز   95/02/23

سال آبی 94-93

سال آبی 95-94

سال آبی 94-93

سال آبی 95-94

57.7

51.8

439.3

423.0

667

16

25.5

0

11

1354

بروجرد

1

87.3

58.5

460.3

389.5

729.5

12

19

0

10

1343

خرم آباد

2

135.2

51.7

412.2

266

625.5

10

8

0

5

1343

پلدختر

3

28.6

16.3

645.7

584

751

24

20

0

5

1343

دورود

4

21.2

16.2

496.4

476

577

22

19

0

11

1342

ازنا

5

-0.3

13.9

390.2

446

444.5

52

23

0

6

1375

الیگودرز

6

82.2

32.2

973.5

706.5

1287

34.5

12.5

0

4

1345

کشور

7

150.2

31.9

470.3

248.0

620.5

9

15.5

0

10

1373

کوهدشت

8

137.9

123.3

397.4

373

887.5

5

16

0

2.5

1364

نور آباد

9

115.6

82.6

480.0

406.5

876.5

7

26

0

13

1334

الشتر

10

72.6

58.4

517

474.0

818.0

19

18

0

8

استان*

       

آمار ارائه شده برای استان بر اساس محاسبات شبکه تیسن انجام شده است.

*


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی :1399/01/25
بازدید:7155