دوشنبه, 31 شهریور 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
بازرسی ماده 91
پویش الف-ب ایران
ایام محرم تسلیت باد

5-1-مهندسی ارزش

ردیف عنوان تحقیق هدف شرکت
1 ارائه برنامه و راهکارهای پیاده سازی مهندسی ارزش در شرکت آب منطقه ای لرستان و تدوین برنامه مطالعات مهندسی ارزش طرحهای توسعه بخش آب . تدوین برنامه جامع مهندسی ارزش در شرکت آب منطقه ای لرستان و پیاده سازی آن در طرح پایلوت آب منطقه ای لرستان

5-2-فناوری اطلاعات

ردیف عنوان تحقیق هدف شرکت
1 تدوین طرح جامع مدیریت ریسک و بحران بخش آب استان لرستان. تدوین طرح جامع مدیریت ریسک و بحران بخش آب استان لرستان آب منطقه ای لرستان
2 تدوین بانک اطلاعاتی و مستند سازی پروژه های بخش آب استان. تهیه و تدوین بانک اطلاعاتی از پروژهای مختلف شرکت آب منطقه ای و مستند سازی اطلاعات و تجربیات خاص هر طرح با تعریف سطوح دسترسی مختفاوت برای کابران. آب منطقه ای لرستان

5-3-فناوری های نوین

ردیف عنوان تحقیق هدف شرکت
1 استفاده از نانو حسگرها در تشخیص آلودگی آب. تعیین دقیق میزان آلودگیهای تاثیر گذار بر منابع آب و همچنین تعیین گستره این آلودگیها با استفاده از نانوتکنولوژی آب منطقه ای لرستان
2 استفاده از نانو ذرات در تصفیه آب بررسی کارایی روشهای جدید تصفیه آب آب منطقه ای لرستان

5-4- مدیریت دانش

ردیف عنوان تحقیق هدف شرکت
1 ارزیابی اثر بخشی آموزشی پرسنل شرکت آب منطقه ای و ارائه راهکارهای ارتقاء وضع موجود. بررسی تعیین اثرات دوره های آموزشی طی شده در عملکرد پرسنل ، شناخت چالشها و ارائه راهکار جهت افزایش اثربخشی دوره های آموزشی. آب منطقه ای لرستان
2 ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی، نیاز سنجی آموزشی و تدوین طرح جامع آموزش در شرکت آب منطقه ای لرستان. بررسی سطح توانمندی کلیه پرسنل شاغل در شرکت و تعیین اثرات دوره های آموزشی طی شده در عملکرد آنان و ارائه طرح نیازمندی آموزشی پرسنل شاغل در بخشهای مختلف شرکت و پیشنهاد طرح جامع آموزش پرسنل. آب منطقه ای لرستان
3 طراحی نظام مدیریت دانش در شرکت آب منطقه ای بررسی پتانسیلهای شرکت آب منطقه ای و ارائه طرح جامع جهت بهبود سازماندهی و استفاده از توانمندیهای پرسنل بخشهای مختلف شرکت آب منطقه ای لرستان
4 بررسی عوامل انگیزشی مرتبط با نیروی انسانی شرکت آب منطقه ای لرستان. تعیین وضع موجود انگیزش نیروهای شاغل در شرکت آب منطقه ای لرستان و بررسی عوامل موثر در ایجاد انگیزه به منظور افزایش بهره وری شرکت آب منطقه ای لرستان

 

تاریخ آخرین بروزرسانی 1398/01/22بازدید:4864