چهارشنبه, 27 شهریور 1398

 
مبلغ (میلیون ریال) عنوان طرح ردیف
840 بررسی و شناسایی عوامل موثر در تاخیر اجرایی پروژه سد مروک 1
95.3 تحلیل عوامل پیشبرنده و بازدارنده مشارکت مردمی و محلی در اجرا و بهره برداری شبکه آبیاری سد خان آباد 2
240 ساخت آزمایشگاهی غشاهای نانو فیلتراسیون برای حذف فلزات سمی سنگین آب و بهبود کیفیت آب 3
980 استقرار مدل تعالی سازمانی(EFQM) در شرکت آب منطقه ای لرستان 4
90 بررسی و ارزیابی فنی سیستم های آبیاری بارانی کلاسیک ثابت اجرا شده در دشت کوهدشت 5
99.9 راهکارهای افزایش راندمان نیروگاههای برقابی دره تخت 6
130 بررسی اثرات سطوح مختلف آبیاری جویچه ای و تراکم بوته بر کارایی مصرف آب در چغندرقند 7
40 طراحی و ساخت شستشو دهنده ارتقاء یافته اتومبیل 8
50 طراحی و ساخت کنتورهای دیجیتالی چند منظوره 9
98.5 مدیریت و بهره برداری بهینه از منابع آب با استفاده از ارقام کلزا متحمل به تنش کم آبیاری در شرایط آب و هوایی خرم آباد 10
99 راهکارهای تقویت مشارکت مردمی و محلی در نحوه بهره برداری از بند انحرافی کهمان و کانال انتقال آن 11
99.9 بررسی الگوی کشت متناسب با منابع آب منطقه کوهدشت 12
98.8 برآورد پهنه سیلاب رودخانه کشکان استان لرستان از طریق تلفیق نرم افزار(mike11) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در حد فاصل ایستگاه هیدرومتری افرینه تا ایستگاه پلدختر و ارائه راهکارهایی جهت کنترل سیلاب در نقاط بحرانی و جلوگیری از خطرات احتمالی و حفاظت سواحل 13
99.9 تعیین میزان تبادل هیدرولیکی سفره اب زیرزمینی دشت الشتر و رودخانه با استفاده از شبکه جریان 14
99.5 مدیریت بهره برداری از منابع آب در خشکسالیها و ترسالیها از طریق مدل MODFLOW در دشت سیلاخور استان لرستان 15
139 تهیه نقشه برخی آلاینده های آبهای زیرزمینی دشت خرم آباد استان لرستان 16
 بازدید:4071