پنجشنبه, 23 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش الف-ب ایران
احراز هویت بر خط -- طرح مشارکت مردمی

 

 

 

 

جدول مشخصات ایستگاههای باران سنجی معمولی حوضه  کرخه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

نام رودخانه نام ایستگاه کد ایستگاه

مختصات جغرافیایی

 

 

تاریخ تأسیس

Y X

طول

عرض

ارتفاع

1

کشکان

افرینه 

21-177 3689327 767026 47-52-05 33-18-36 800 1334
2

کشکان

پل دختر

21-183 3671328 758182 47-46-05 33,09,00 700 1343
3

کشکان

 دو آب ویسیان

21-173 3719276 766199 47-52-05 33-34-48 960 1378
4

دره دزدان 

تنگ سیاب

21-163 3695577 704649 47,12,00 33-22-48 940 1349
5

 دوآب الشتر

سراب صید علی

21-171 3741288 240722 48,12,00 33,46,48 1530 1334
6

هرود

 کاکارضا

21-169 3733398 245146 48,15,00 33,42,36 1550 1343
7

مادیان رود

کوهدشت

21-886 3713135 742715 47,36,49 33,31,49 1194 1373
8

بادآور

نورآباد

21-145 3772740 772382 47-57-04 34-03-36 1800 1346
9

خرم آباد

مرکز شرکت

21-184 3709860 253922 48-21-04 33-30-00 1280 1386
10

حاجی آباد

چغلوندی

21-162 3723785 274420 48-34-05 33-37-48 1685 1388
11

کلات زیودار

مادیان رود برآفتاب 

21-181 3688580 762256 47-49-00 33,18,16 780 1388
12

کاکاشرف

چنارخشکه

21-966 3693453 268793 48,30,55 33-21-20 1450 1388
13

چمشک

برآفتاب غزال

21-346 3679610 230892 48-06-46 33-13-20 1197 1389
14

سیف آباد

خرم آباد

21-967 3696058 273770 48-34-05 33-22-48 1550 1389

تاریخ آخرین بروزرسانی 1398/01/22بازدید:8097