چهارشنبه, 22 آبان 1398

غبار روبی

 

بنرهای بزرگان

 

 

احادیث

رسول اکرم صلی الله علیه و آله:
 

نماز کلیه همه خوبی هاست.

 
الفردوس،ج2،ص404،ح3796
 

امور فرهنگی پایگاه مقاومت شهید عباسپور


امام علی علیه السلام:

 

اگر نمازگزار بداند تا چه حد مشمول رحمت الهی است هرگز سر خود را سجده بر نخواهد داشت .
 
غرر الحکم ،ج5،ص116ح7592
 
امور فرهنگی پایگاه مقاومت شهید عباسپور

اطلاعیه

اطلاعیه

 

پایگاه مقاومت شهید عباسپورعضو می پذیرد.
 
همکاران محترمی که قصد عضویت درپایگاه مقاومت شهید عباسپور را دارند .جهت ثبت نام به آقای مهندس افشین زیدی نژاد مراجعه نمایند. 
 
 پایگاه مقاومت شهید عباسپوربازدید:4364