چهارشنبه, 2 مهر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
بازرسی ماده 91
پویش الف-ب ایران
ایام محرم تسلیت باد

3-1-حفاظت و مهندسی رودخانه و سواحل

ردیف عنوان تحقیق هدف شرکت
1 بررسی اثرات برداشت مصالح رودخانه ای بر رژیم رودخانه. کاهش میزان مصالح رودخانه ای با ساخت سدها مورد انتظار است این موضوع بررسی و میزان کاهش تقریبی محاسبه گردد آب منطقه ای لرستان
2 ارائه شیوه های بومی مناسب جهت ساماندهی رودخانه های استان. روشهای همچون کاشت گیاهان یا درختان مناسب جهت پایداری بستر رودخانه مورد بررسی قرار گیرد آب منطقه ای لرستان
3 ارزیابی اثرات طرح ساماندهی رودخانه خرم آباد بر عملکرد هیدرولیکی رودخانه و نقش آن در کاهش ترافیک شهری ارزیابی طرح ساماندهی اجرا شده به منظور شناسائی نقاط و قوت و ارائه پیشنهادات جهت ادامه طرح آب منطقه ای لرستان

3-2-فرسایش و رسوب

ردیف عنوان تحقیق هدف شرکت
1 بررسی تاثیر پوششهای گیاهی در کاهش فرسایش سواحل رودخانه ها. 1-پوششهای مختلف گیاهی چه تاثیری در جلوگیری از فرسایش سواحل رودخانه ها دارند 2- از نظر اقتصادی با روشهای دیگر مقایسه شود آب منطقه ای لرستان
2 ارزیابی اثرات توسعه شهری بر وضعیت رودخانه های استان و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت موجود. 1-بررسی روند ساخت و سازهای شهری در حاشیه رودخانه های استان 2- ارزیابی گسترش شهرها بر کیفیت آب رودخانه ها آب منطقه ای لرستان
3 بررسی اثرات احداث سدها بر روند تولید مصالح رودخانه ای و چالشهای آتی آن. اثر برداشت مصالح رودخانه ای بر پارامترهای همچون فرسایش سواحل رودخانه ها تغییر مسیر سیلاب و ... آب منطقه ای لرستان
4 ارزیابی روشهای نوین اندازه گیری جریان در رودخانه ها. ارائه روشهای جدید در اندازگیری دبی رودخانه ها و مقایسه آن با روشهای رایج و تعیین میزان دقت روشهای پیشنهادی و الزامات آن آب منطقه ای لرستان
5 مدیریت ریسک و بحران سیلاب و رواناب های شهری در استان لرستان. تعیین مناطق سیل خیز استان و ارائه راهکار درجهت حذف یا کاهش آثار مخرب سیلابها آب منطقه ای لرستان
6 بررسی علل تشدید فرسایش و رسوب گذاری در رودخانه های استان علل تشدید فرسایش و رسوب گذاری بررسی می شود. آب منطقه ای لرستان
7 بررسی پارامترهای هیدرولیکی بستر رودخانه ها اندازه گیری و تخمین پارامترهای هیدرولیکی بستر رودخانه ها آب منطقه ای لرستان

3-3-مدیریت رودخانه

ردیف عنوان تحقیق هدف شرکت
1 پتانسیل یابی مناطق مناسب جهت برداشت شن و ماسه از رودخانه ها شناسایی مناطق مستعد جهت برداشت شن و ماسه از رودخانه ها و تعیین میزان مصالح قابل برداشت در بازه های مختلف و بررسی اثرات برداشت آن مصالح بر تغییر مورفولوژی بستر رودخانه آب منطقه ای لرستان
2 نیاز سنجی ، طراحی و پیاده سازی سامانه های هشدار سیلاب در رودخانه های استان لرستان با محوریت رودخانه های شهری پیشنهاد طرح و پیادسازی سامانه های هشدار سیلاب در مناطق سیل خیز شهری در سطح استان آب منطقه ای لرستان
3 ارزیابی اثرات طرح ساماندهی رودخانه خرم آباد بر عملکرد هیدرولیکی رودخانه و نقش آن در کاهش ترافیک شهری ارزیابی طرح ساماندهی اجرا شده به منظور شناسائی نقاط و قوت و ارائه پیشنهادات جهت ادامه طرح آب منطقه ای لرستان

 

تاریخ آخرین بروزرسانی 1398/01/22بازدید:4999