پنجشنبه, 8 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
فراخوان انتخاب مدیریت امور منابع آب شهرستان بروجرد
برگزاری آزمون ناظر حفاری

 

آمار  چاههای استان  لرستان  تا پایان سال 94

ردیف

نام شهرستان

چاه  نیمه عمیق

کشاورزی

شرب

صنعت

جمع کل

شرب شهری

شرب روستایی

تعداد

تخلیه سالانه (M.C.M)

تعداد

تخلیه سالانه (M.C.M)

تعداد

تخلیه سالانه (M.C.M)

تعداد

تخلیه سالانه (M.C.M)

تعداد

تخلیه سالانه (M.C.M)

1

پلدختر

24

1.87

0

0.00

4

0.27

12

0.15

40

2.29

2

کوهدشت

192

20.15

0

0.00

38

1.14

53

0.58

283

21.87

3

رومشگان

144

8.53

0

0.00

16

0.47

7

0.06

167

9.06

4

خرم آباد

352

26.48

2

0.17

30

1.96

233

3.32

617

31.93

5

سلسله

39

2.66

0

0.00

7

0.32

19

0.22

65

3.20

6

دلفان

133

10.45

0

0.00

21

1.45

44

0.53

198

12.43

7

بروجرد

254

19.64

1

0.04

47

2.05

258

2.67

560

24.40

8

دورود

167

18.54

1

0.02

14

0.41

176

2.09

358

21.05

9

ازنا

115

9.39

0

0.00

35

1.12

123

1.41

273

11.92

10

الیگودرز

169

14.67

0

0.00

36

0.84

219

2.54

424

18.04

11

دوره چگنی

3

0.07

0

0.00

1

0.10

2

0.00

6

0.18

جمع کل

1592

132.44

4

0.23

249

10.11

1146

13.58

2991

156.36

 
کشاورزی:تعداد4572 حلقه با تخلیه625.42 میلیون متر معکب-    شرب شهری:تعداد71 حلقه با تخلیه23 میلیون متر مکعب-  شرب روستایی:تعداد520 حلقه با تخلیه37.2 میلیون متر مکعب-      صنعت:تعداد1583 حلقه با تخلیه33.65 میلیون متر مکعب (جمع کل چاههای:6748 حلقه با تخلیه719.39میلیون متر مکعب) تعداد کل چاههای برقی:3843 حلقه وچاههای دیزلی:2905 حلقه 

تاریخ آخرین بروزرسانی :1399/01/25 بازدید:7030