چهارشنبه, 27 شهریور 1398

ردیف نام واحد نام متصدی تلفن ثابت پست الکترونیک
1 تلفخانه (تلفن گویا) احمد رحیمی 33224023-33206020-066  
2 دفتر مدیر عامل فرشاد پایفرد 33223011-  فاکس 33208060-066  
3 دبیرخانه شرکت خانم خسروی 33202009-066  
4 معاونت مالی و پشتیبانی اکبر حقی ذهابی 33212007-066

k.farhadi at lsrw.ir

5 معاونت حفاظت و بهره برداری   33229912   فاکس33204003-066

Mokhtari at lsrw.ir

6 معاونت برنامه ریزی   33209910   فاکس33211431-066

b.ebrahimi at lsrw.ir

7 معاونت طرح و توسعه منوچهر فرخانی 33211902   فاکس 33200069-066

k.aalinezhad at lsrw.ir

8 دفتر مطالعات خانم صادقی   33217870فاکس33219903-066

zivdar at lsrw.ir

9 اداره حقوقی حمزه خیر الهی 33209907 -066تلفکس  
10 اداره روابط عمومی شیدا برمه زیاری 33231472 -066 تلفکس

sh.barmezyar at lsrw.ir

11 دفتر حراست صادق موسوی 33219908 -066 تلفکس hr at larw.ir
12 مدیر محتوا( معاونت برنامه ریزی) بهروز ابراهیمی 33209910   فاکس33211431-066 b.ebrahimi at lsrw.ir
13 مسئول وب سایت مونا یخچی 066-42532038 m.yakhchi at lsrw.ir
 بازدید:11778