سه‌شنبه, 24 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
پویش الف-ب ایران
احراز هویت بر خط -- طرح مشارکت مردمی

ردیف محور خدمات عنوان خدمت کد
1 صدور پروانه بهره برداری از منابع آبی (13021446000) حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف) 13021446100
حفر گمانه آزمایشی 13021446101
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری 13021446102
صدور پروانه حفر چاه به جای چاه 13021446103
مجوز نصب منصوبات چاه برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف)  13021446104
مجوز تغییر قدرت منصوبات 13021446105
صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل 13021446106
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاه های دیزلی 13021446107
صدور مجوز چاه به جای قنات 13021446108
صدور مجوز لایروبی قنات 13021446109
صدور مجوز بیشکاری قنات 13021446110
پروانه حفر هواکش و گالری بعل کنی چاه 13021446111
صدور مجوز تغییر قطر چاه 13021446112
صدور مجوز افزایش / کاهش میزان بهره برداری چاه 13021446113
برقی کردن چاه 13021446114
تغییر شرکت حفاری 13021446115
رسیدگی به درخواست تامین آب واحدهای صنعتی و کشاورزی 13021446116
درخواست استعلام اعلام نظر در خصوص منابع آبی 13021446117
رسیدگی به درخواست تخصیص آب برای پروژه های پرورش آبزیان 13021446118
تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و آنهار طبیعی مرزی 13021446119
صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی 13021446120
رسیدگی به درخواست موافقت با برداشت مصالح رودخانه ای 13021446121
رسیدگی به درخواست صدور مجوز بست بندی آّب برای مصارف شرب 13021446122
رسیدگی به درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای کشاورزی 13021446123
رسیدگی به درخواست پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری 13021446124
رسیدگی به درخواست مجوز نصب موتور 13021446125
2 خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی (13021447000) بررسی درخواست تجدید پروانه و تمدید پروانه بهره برداری حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف (کشاورزی، صنعتی،‌شرب و سایر مصارف) 13021447100
بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل 13021447101
بررسی درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه ( یا اصلاح پروانه بهره برداری ) 13021447102
بررسی درخواست لایروبی چاه و کف شکی چاه 13021447103
بررسی درخواست تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه 13021447104
بررسی درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه 13021447105
بررسی درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه 13021447106
بررسی درخواست تغییر روش حفاری 13021447107
بررسی درخواست صدور پروانه المثنی 13021447108
بررسی درخواست تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات 13021447109
بررسی درخواست تمدید مجوز 13021447110
تعهدنامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه 13021447111
بررسی درخواست برقی کردن چاه 13021447112
صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن 13021447113
بررسی درخواست تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری 13021447114
بررسی درخواست آزمایش پمپاژ چاه های بهره برداری 13021447115
بررسی درخواست بازرسی و رسیدگی به شکایات 13021447116
تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی و احدهای صنعتی و کشاورزی 13021447117
تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی  13021447118
بررسی درخواست تمدید مجوز بسته بندی آب برای مصارف شرب 13021447119
بررسی درخواست تمدید پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری 13021447120
معرفی متقاضیان به سازمان جهاد کشاورزی جهت آبیاری تحت فشار و پوشش آنها 13021447121
بررسی درخواست تغییر نام پروانه بهره برداری (صنعتی،‌کشاورزی و آبزی پروری) 13021447122
درخواست آزمایش پمپاژ 13021447123
3 خدمات آموزشی و ارزیابی طرح نجات آب ویژه دانش آموزان (داناب)
(18081450000
راهبری و آموزش شرکتهای مشاور استانی 18051450100
تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی 18051450101
طراحی نظام ارزشیابی از دانش اموزان 18051450102
تدوین نظام ناجیان آب 18051450103
ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکتهای برتر در اجرای طرح 18051450104

آخرین به روزرسانی: 1398/04/17 بازدید:1795