سه‌شنبه, 21 آبان 1398

سامانه  ستاد خبری دفتر حراست و امور محرمانه شرکت آب منطقه ای لرستان

برابر اطلاع دفتر حراست شرکت، ستاد خبری با هدف دریافت اخبار ،اطلاعات وگزارشات مردمی در حوزه های مرتبط با عملکرد شرکت آب منطقه ای لرستان در سطح استان آماده دریافت انتقادات ،پیشنهادات و گزارشهای شما مراجعین محترم می باشد تا پس از بررسی و رسیدگی لازم ،زمینه خدمت رسانی بهتر و افزایش رضایت مندی مردم شریف استان از عملکرد واحد های زیر مجموعه را فراهم آورد.

در این اطلاعیه نحوه برقراری ارتباط با ستاد خبری دفتر حراست بشرح ذیل اعلام گردیده است.

شماره پیامک 3000290023:

تلفن33230062

فکس :33219908

پست الکترونیک : hr@lsrw.irبازدید:3066