پنجشنبه, 29 شهریور 1397

 

 

حضور کارکنان و مدیرعامل آب منطقه ای لرستان در راهپیمایی روز قدس

با فرا رسیدن بسی و نهمین سالگرد روز جهانی قدس مدیرعامل و کارکنان آب منطقه ای لرستان در راهپیمایی این روز شرکت کردند .  

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای لرستان ، با فرا رسیدن بسی و نهمین سالگرد روز جهانی قدس مدیرعامل و کارکنان آب منطقه ای لرستان در راهپیمایی این روز شرکت کردند . 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران