چهارشنبه, 29 اسفند 1397

 

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان

 

سدهای خان آباد و کزنار الیگودرز در سال آبی جاری، آبی جهت رهاسازی بخش کشاورزی ندارند.

رضا میرزایی در بازدید از سد حوضیان الیگودرز اظهار داشت: بر اساس آمار شبکه باران سنج شرکت آب منطقه‌ای، میزان بارش ها در سال آبی جاری تاکنون در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حدود ۴۰ درصد کاهش داشته که در بین شهرستان‌های تابعه لرستان، شهرستان الیگودرز با ۱۴۷ میلی‌متر بارش کمترین میزان بارندگی را داشته است  

به گزارش روابط عمومی آب منطقه‌ای لرستان، رضا میرزایی در بازدید از سد حوضیان الیگودرز اظهار داشت: بر اساس آمار شبکه باران سنج شرکت آب منطقه‌ای، میزان بارش ها در سال آبی جاری تاکنون در مقایسه با دوره مشابه سال قبل حدود ۴۰ درصد کاهش داشته که در بین شهرستان‌های تابعه لرستان، شهرستان الیگودرز با ۱۴۷ میلی‌متر بارش کمترین میزان بارندگی را داشته است.

وی ادامه داد: کاهش بارندگی ها در شهرستان الیگودرز باعث کاهش شدید آب ورودی سدهای حوضیان و خان آباد و کزنار شده است به طوری که حجم آب پشت سد حوضیان ۲۶ فروردین ماه معادل ۱۸ میلیون متر مکعب است که حدود ۴۳ درصد از حجم آن خالی ست و سدهای خان آباد و کزنار هم عملاً آبی جهت رهاسازی در سال آبی جاری ندارند.

میرزایی تصریح کرد: با توجه به خالی بودن سدهای خان آباد و کزنار به همه کشاورزان منطقه اعلام کرده ایم که در سال جاری از کاشت هرگونه کشت آبی در اراضی تحت پوشش این دو سد خودداری کنند.

منبع خبر:

دیدگاه کاربران