چهارشنبه, 25 مهر 1397

 

 

دیدار مدیرعامل آب منطقه ای لرستان با متصدیان ایستگاههای آب و هوا شناسی استان

رضا میرزایی با متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی استان در دفتر مطالعات آبهای سطحی دیدار کردند .  

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای لرستان ، در این دیدار رضا میرزایی با متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی استان و پیمانکار مربوطه داشتند به بررسی مسائل و مشکلات آنها پرداختند .

در پایان مدیرعامل آب منطقه ای از زحمات و تلاش متصدیان ایستگاهها برای بروز رسانی اطلاعات تقدیر و تشکر کرد . 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران