پنجشنبه, 25 مرداد 1397

 

 

بازدید مدیرعامل آب منطقه ای لرستان از تمرینات تیم والیبال شرکت

عصر دیروز رضا میرزایی و تعدادی از معاونین شرکت از تمرینات تیم والیبال شرکت دیدن کردند .  

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای لرستان  ، عصر دیروز رضا میرزایی به همراه معاونین خود از تمرینات تیم والیبال شرکت که خود را جهت اعزام  به مسابقات کشوری وزارت نیرو

آماده می کنند  ، دیدن کرد . 

منبع خبر:

دیدگاه کاربران